گاستریک باندینگ یا حلقه

2023-04-06T07:10:26-03:30آوریل 3, 2023|مقالات|

در عمل گاستریک باندینگ یا حلقه ( adjustable gastric band ) که یکی از روش های جراحی چاقی به [...]