گاستریک باندینگ یا حلقه

2022-04-26T02:59:34-03:30آوریل 25, 2022|جراحی های چاقی|

در عمل گاستریک باندینگ یا حلقه ( adjustable gastric band ) که یکی از روش های جراحی چاقی به شمار [...]